Usvojene izmene i dopune Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju

28. Decembar 2016.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine donelo je novi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju. Novi Zakon objavljen je u "Službenom glasniku RS", broj 101/16 od 16. decembra 2016. godine.
448
Promene u novom Zakonu se odnose na postupak rada Uprave za agrarna plaćanja. Predloženim izmenama i dopunama uređuje se postupak rada Uprave u pogledu dodeljivanja novca iz IPARD fondova.
Postupak za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje, sastoji se iz postupka za odobravanje projekta i postupka za odobravanje isplate. Prvi postupak se pokreće po zahtevu lica za odobravanje projekta koji se podnosi Upravi, a drugi postupak se pokreće po zahtevu korisnika podsticaja za odobravanje isplate, koji se podnosi Upravi posle realizacije odobrenog projekta. Rok za donošenje rešenja za odobravanje projekta je devet meseci od pokretanja postupka za odobravanje projekta. Rešenje po zahtevu za odobravanje isplate sredstava donosi se u roku od šest meseci od pokretanja postupka za odobravanje isplate sredstava. Ukoliko je zahtev za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje sadrži formalne nedostatke, podnosioc zahteva ima rok od osam dana da taj nedostatak ispravi.
Kontrolu za sprovođenje IPARD programa vršiće državni službenici Uprave za agrarne plaćanja raspoređeni na poslovima kontrole.
447
Za nenamensko korišćenje sredstava IPARD podsticaja predviđene su i kaznene mere. Novčane kazne za privredni prestup pravnog lica kretaće se od 500.000 do 3.000.000 dinara, kazna za preduzetnike iznosiće od 100.000 do 500.000 dinara, a za fizička lica od 10.000 do 100.000 dinara.

Izmenama zakona predviđeni su novi alati koji bi trebalo da pomognu funkcionisanju naše poljoprivrede i to kroz ustanovljavanje sistema za identifikaciju parcela - LPIS. Sa ovim sistemom biće definisana područja na kojima se obavlja poljoprivredna proizvodnja, komasacija, kao i koje zemljište može da se koristi za poljoprivrednu proizvodnju.

Ovim Zakonom bliže je definisan FADN sistem ili sistem računovodstvenih podataka na poljoprivrednom gazdinstvu. Sistem FADN sadrži podatke o strukturi, proizvodnji, prihodima i rashodima gazdinstva, dobijene na osnovu godišnjeg istraživanja i prikupljanja podataka.
U cilju praćenja, planiranja i vođenja poljoprivredne politike formiran je i STIPS - sistem tržišnih informacija poljoprivrede Srbije. STIPS predstavlja skup tržišnih informacija o cenama poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Organi državne uprave, autonomne pokrajine, jedinica lokalne samouprave i drugih organizacija, prema novom Zakonu dužni su da prikupljene i obrađene podatke dostave Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Više informacija o ovom zakonu možete pogledati na sajtu Uprave za agrarna plaćanja: http://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2016/12/ .

2019 Copyright by Regionalna privredna komora Užice. All rights reserved.
Member of Uzice.Net. Production: DataVoyage