Pocinje prvi krug obuke za profesionalne upravnike zgrada u PKS-RPK Uzice

05. Oktobar 2017.

Privredna komora Srbije, u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada (Sl. glasnik RS br.104/2016), nastavlja sa organizacijom obuka za sticanje licence profesionalnog upravnika zgrada.
Poslovima profesionalnog upravljanja mogu da se bave privredna društva ili preduzetnici (organizator profesionalnog upravljanja), angažovanjem lica koje ispunjava uslove za profesionalnog upravnika. Organizator profesionalnog upravljanja ima pravo da se bavi poslovima profesionalnog upravljanja ako ima najmanje jedno lice u radnom odnosu na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom, upisano u registar profesionalnih upravnika koji vodi Privredna komora Srbije.

513

U skladu sa Članom 52. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (Sl. Glasnik RS br. 104/2016), uslovi koje fizičko lice treba da ispuni da bi steklo kvalifikaciju profesionalnog upravnika, sledeći:
• Da ima najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju
• Položi ispit za profesionalnog upravnika i stekne licencu
• Upiše se u registar koji vodi Privredna komora Srbije
Pravilnik o programu ispita i načinu polaganja, kao i uslovima za sticanje i oduzimanje licence i sadržini registra profesionalnih upravnika primenjuje se od 6. maja 2017. godine.

Obuka traje sedam dana, odnosno 50 školskih časova i počinje 26.10.2017. godine, a nastavlja se 27, 28, 30 i 31. oktobra i 1.i 2. novembra 2017.godine sa početkom u 9.00 sati ( prema Agendi) i biće održana u prostorijama Privredne komore Srbije- RPK Užice, u ulici Dimitrija Tucovića 52, (sala na 2. spratu).
Kotizacija za polaganje obuke je 25 000 dinara (plus PDV).

Prijava za obuku se vrši isključivo na sajtu Privredne Komore Srbije.

Osoba za kontakt:Mirjana Krdžić, telefon: 031/ 512-277, E-mail: mirjana.krdzic@pks.rs

2017 Copyright by Regionalna privredna komora Užice. All rights reserved.
Member of Uzice.Net. Production: DataVoyage