NAJAVA SEMINARA -ODREĐIVANJE MESTA PROMETA USLUGA

18. Maj 2017.

NAJAVA SEMINARA -ODREĐIVANJE MESTA PROMETA USLUGA

Privredna komora Srbije - Regionalna privredna komora Zlatiborskog upravnog okruga sa zadovoljstvom vas poziva na seminar
Određivanje mesta prometa usluga prema novom članu 12. Zakona o PDV sa primenom od 1.4.2017. godine koji će se održati u PKS – RPK Užice, Dimitrija Tucovića 52 u ponedeljak , 29.5.2017. sa početkom u 10h.

494
Kontakt osoba za sve informacije: Gordana Ristović 031/510 026 e-mail: gordana.ristovic@komora.net

Najnovijim izmenama Zakona o PDV-u izvršene su promene, odnosno preciznije uređena rešenja koja se odnose na:
• Definisanje u kojim slučajveima je strano lice dužno da se evidentira za obavezu plaćanja PDV-a i da odredi poreskog punomoćnika, kao i da li je oporeziv promet stranog lica u zavisnosi od iznosa tog prometa u prethodnih 12 meseci
• Uslove na odbitak prethodnog poreza i za obveznika PDV-a koji je poreski dužnik
• Vreme prometa dobara (električna energija, gas)
• Uvođenje posebne poreske stope za brikete, pelet i druga slična dobra od drvne biomase
• Ukidanje prava na refundaciju PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe
• Odlaganje roka za podnošenje pregleda obračuna PDV-a od 01.01.2018. godine
• Mesto prometa usluga

Da bi se primenila opšta načela prema kojima se određuje mesto prometa usluga od 1. aprila 2017. godine seminar će omogućiti polaznicima da odrede:
• Ko je poreski obveznik kada utvrđuju mesto prometa usluga
• Ko je poreski obveznik za primenu odredbi o mestu prometa u odnosu na obveznika PDV-a
• Ko je poreski obveznik kada se usluga pruža stranom licu, u odnosu na situaciju kada se usluga pruža domaćem licu
• Kada je primalac dobara i usluga poreski dužnik za promet stranog lica
• Koja su nova pravila za evidentiranje u sistem PDV-a stranih lica koja obavljaju promet dobara i usluga na teritoriji Republike Srbije

Da bi primenila izuzetke od opštih načela prema kojima se određuje mesto prometa pojedinih usluga od 1. aprila 2017. godine seminar će omogućiti polaznicima da odrede gde je mesto prometa za:
• Usluge u vezi sa nepokretnostima
• Usluge prevoza lica i usluge prevoza dobara
• Usluge za koje se mestom prometa smatra mesto gde su stvarno pružene
• Usluge iznajmljivanja prevoznih sredstava na kraći i duži vremenski period
• Usluge za koje se mestom prometa smatra mesto sedišta, prebivališta ili boravišta lica kojem se pruža usluga
• Mesto prometa usluga posredovanja

Seminar je namenjen: direktorima, menadžerima, finansijskim direktorima, zaposlenima u finansijama i knjigovodstvu, preduzetnicima, fizičkim licima, koji su u obavezi da utvrde mesto prometa usluge i u zavisnosti od toga izvrše obračun i plaćanje PDV.

Kotizacija: 8.400,00 dinara po učesniku (bezPDV-a)
Polaznici dobijaju: radni materijal, osveženje na pauzama i sertifikat PKSo odslušanom seminaru.
Ukoliko ste zainteresovani za ovaj seminar, molimo vas da se blagovremeno prijavite putem linka za registraciju: http://www.pks.rs/Aplikacije.aspx?aplikacija=edukacija

2017 Copyright by Regionalna privredna komora Užice. All rights reserved.
Member of Uzice.Net. Production: DataVoyage