Obuka za praktičan rad na Portalu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja

08. Decembar 2016.

Regionalna privredna komora Užice u saradnji sa Centralnim registrom obaveznog socijalnog osigiuranja, organizuje radionicu-obuku za praktičan rad na Portalu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja. Cilj radionice je da sistematizuje znanja i veštine potrebne za efikasan rad na ovom portalu.

Rad na Portalu Centralnog registra često sa sobom nosi greške koje dovode do problema kako tehničke tako i pravne prirode pa će na radionici biti ukazano i na neke od ovih tipičnih grešaka prilikom rada na Portalu Centralnog registra kao i rešenja i pojašnjenja datih grešaka.

Polaznicima radionice će biti pojašnjeno kako da na sistematizovan način popunjavaju elektronske prijave i obavezna polja, vrše slanja prijave u bazu Centralnog registra, čuvaju i štampaju MA obrasce, prijavljuju članove porodice na obavezno socijalno osiguranje...

Predavač je Nemanja Milenković: savetnik direktora Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja. Ciljna grupa su sva pravna lica i preduzetnici, obveznici plaćanja doprinosa.

Radionica će se održati u četvrtak 15.decembra 2016. godine sa početkom u 11 časova u velikoj sali Regionalne privredne komore Užice, Dimitrije Tucovića 52.

Po završetku treninga polaznik je osposobljen da: Uspešno putem portal CR-a elektronskim putem sprovodi prijave/odjave/promene na obavezno socijalno osiguranje,efikasnije prepoznaje i rešava problem,brže i efikasnije radi na Portalu Centralnog registra,bolje razume tehničke probleme vezane za sertifikate.

Potrebno je da svoje učešće na ovoj radionici potvrdite najkasnije do petka 9.decembra 2016. godine a za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon 031 513-468 i email gordana.ristovic@komora.net.

2019 Copyright by Regionalna privredna komora Užice. All rights reserved.
Member of Uzice.Net. Production: DataVoyage