Objavljen poziv za izbor članova Parlamenta privrednika

21. April 2017.

Objavljen poziv za izbor članova Parlamenta privrednika

479

Poštovani privrednici,

Prema Zakonu o privrednim komorama („Sl. glasnik RS", br. 112/15), od 1. januara 2017. godine u službi privrede Srbije je nova Privredna komora Srbije – snažna asocijacija svih privrednih subjekata koji obavljaju registrovanu poslovnu delatnost na teritoriji Srbije, pouzdan zastupnik interesa celokupne privrede i efikasan servis i podrška privrednicima.

Zakonsko uređenje Privredne komore Srbije, odnosno jedinstvenog komorskog sistema Srbije, obezbedilo Vam je pravo da budete konsultovani, a Vladu i državne institucije obavezalo da od Vas pribavi mišljenje o svim propisima, merama, politikama i strategijama koje predlaže, a tiču se privrede i Vašeg svakodnevnog poslovanja. Ujedno, kao reprezentativna, jedinstvena asocijacija privrede, Zakonom smo preuzeli obavezu da Vaše inicijative i predloge tromesečno, u formi kvartalne analize efekata propisa, predstavljamo Vladi, resornim ministarstvima i drugim državnim institucijama, kao i da pratimo njihovu realizaciju.

Ključnu ulogu u novoj komorskoj organizaciji imaju Parlamenti privrednika, najviši organ regionalnih privrednih komora, odnosno Privredne komore Beograda, preko kojih svaki privrednik suštinski ostvaruje svoje pravo da bira i da bude izabran. Izbori se vrše na najširim demokratskim principima, javnim pozivom za kandidovanje i potom za glasanje, posle čega Parlamenti privrednika iz svojih redova daju predstavnike u Skupštinu Privredne komore Srbije. Na ovaj način je obezbeđeno da privrednici upravljaju svojom asocijacijom i odlučuju o svim pitanjima vezanim za njen rad i funkcionisanje.

U okviru svojih nadležnosti Parlamenti privrednika:
- razmatraju uticaj propisa i mera ekonomske politike na poslovanje privrednih subjekata sa područja regionalnih privrednih komora, odnosno Privredne komore Beograda;
- proučavaju pitanja koja se odnose na privredne grane zastupljene u regionalnoj privrednoj komori, odnosno Privrednoj komori Beograda, prate pojave bitne za privredni život upravnog okruga i Beograda i vrše ocenu njihovog dejstva na privredu upravnog okruga, Beograda i Srbije;
- dostavljaju stavove, predloge i inicijative Skupštini i Upravnom odboru Privredne komore Srbije radi usaglašavanja, formulisanja, zastupanja i zaštite njihovih interesa pred nadležnim državnim organima i institucijama;
- biraju članove Skupštine Privredne komore Srbije i učestvuju u radu njenih organa i tela;
- vrše periodičnu analizu potreba privrede za uslugama i pokreću inicijative za unapređenje postojećih i razvoj novih usluga, u skladu sa zahtevima i potrebama privrednika;
- ostvaruju saradnju sa organima lokalne samouprave, odnosno Beograda;
- podstiču razvoj privrede, preduzetništva i preduzetničke inicijative na području upravnog okruga, Beograda i Srbije;
- staraju se o unapređenju rada postojećih i osnivanju novih opštih udruženja preduzetnika.

Pred nama je još mnogo posla, a koliko ćemo biti uspešni u realizovanju postavljenih ciljeva, zavisi pre svega od reprezentativnosti i angažovanosti Parlamenata privrednika. Zato Vas pozivamo da se kandidujete, postanete član Parlamenta privrednika i iskoristite priliku da stvorite organizaciju po svojoj meri, koja će u potpunosti moći da odgovori na Vaše potrebe i zahteve.

Prijava kandidature popunjena, potpisana od strane ovlašćenog lica i pečatirana može se predati pisarnici komore, ili se može dostaviti poštom na adresu Regionalna privredna komora Zlatiborskog upravnog okruga, za Izbornu komisiju, Dimitrija Tucovića 52 Užice 31000, a može se dostaviti i elektronskim putem u obliku skeniranog dokumenta na elektronsku adresu regionalne privredne komore office. uzice@komora.net

Pozivaju se zainteresovane članice Privredne komore Srbije - Regionalne privredne komore Zlatiborskog upravnog okruga da se prijave i dostave svoju kandidaturu za člana Parlamenta privrednika komore od 24.04.2017.godine najkasnije do 3. maja 2017. godine.

U objavljenom pozivu na sajtu komore sadržani su propisani uslovi za kandidovanje za člana Parlamenta privrednika uz obrazac koji treba popuniti i predati prema datim uputstvima.

Više informacija i uputstava o postupku za izbor Parlamenta privrednika u regionalnim privrednim komorama nalazi se na sajtu regionalne komore www.rpk-uzice.co.rs na baneru
Izbori za parlament Privredne komore Srbije –RPK Užice.

2017 Copyright by Regionalna privredna komora Užice. All rights reserved.
Member of Uzice.Net. Production: DataVoyage