Dani otvorenih vrata sa Poreskom upravom RS

07. Mart 2018.

Privredna komora Srbije je u saradnji sa Poreskom upravom Republike Srbije, na osnovu Sporazuma o saradnji koji je zaključen 2016. godine između ove dve institucije, započela aktivnosti pod nazivom ''Dani otvorenih vrata sa Poreskom upravom Republike Srbije“.

Juče, 6. marta 2018. godine održan je skup u Užicu za privrednike Zlatiborskog upravnog okruga.

526

Na skupu su predstavnici Poreske uprave, Radmila Petković i Marina Vulovića iz Sektora za pružanje usluga poreskim obveznicima i edukaciju, prezentovale izmene poreskih propisa usvojene u decembru prošle godine kao i aktuelnosti iz nadležnosti rada Poreske uprave od značaja za poreske obveznike. U cilju edukacije i promocije korišćenja poslovnih informacija i pružanja podrške za unapređenje i razvoj poslovanja privrednih subjekata, gospođa Radmila Zlatić, direktor Poreske uprave - filijale Užice sa svojim saradnicima informisala je prisutne o publikacijama, uslugama i elektronskom servisu Poreske uprave.

U okviru diskusije privrednici su imali priliku da sa predstavnicima Poreske Uprave razgovaraju o problemima sa kojima se susreću u redovnom poslovanju i dobiju odgovore na postavljena pitanja iz delokruga rada Poreske uprave.

Predstavnici Privredne komore Srbije su informisali prisutne o uspešno realizovanim inicijativama koje je PKS do sada uputila Ministarstvu finansija na zahtev poslovne zajednice. Takođe, učesnici skupa su informisani da svoje predloge i sugestije za izmenu poreskih propisa mogu dostaviti Privrednoj komori Srbije, kao i da iznesu predloge i sugestije koje će doprineti unapređenju poslovnog ambijenta.

U cilju edukacije poreskih obveznika, kao i razjašnjenja poreskih situacija sa kojima se poslovna zajednica svakonevno susreće, saradnja Privredne komore Srbije i Poreske uprave će se nastaviti i u narednom periodu. Sledeći stručni skup na ovu temu planiran je u Nišu, tokom meseca aprila 2018. godine.

2019 Copyright by Regionalna privredna komora Užice. All rights reserved.
Member of Uzice.Net. Production: DataVoyage