Skup Dan otvorenih vrata sa Poreskom upravom održan u Užicu

11. Mart 2019.

U Regionalnoj privrednoj komori Zlatiborskog upravnog okruga 8.marta 2019.godine održan je skup Dan otvorenih vrata sa Poreskom upravom.

Predstavnici Poreske uprave Republike Srbije iz Sektora za pružanje usluga poreskim obveznicima i edukaciju Radmila Petković, Biljana Uzelac Rajčić i Tihomir Bešević predstavili su izmene poreskih propisa u delu Zakona o porezu na dobit pravnih lica, Zakona o porezu na dohodak građana,Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i Zakona o porezima na imovinu.

560
Privrednicima su se obratile i Nevena Rakić, rukovodilac Centra za privredni sistem Privredne komore Srbije i Ana Lapčević, direktor PKS-RPK Užice koje su pozvale učesnike skupa da svoje predloge za izmenu pojedinih poreskih propisa kao i sugestije koje će doprineti unapređenju poslovnog ambijenta dostave Privrednoj komori Srbije.

U okviru diskusije privrednici i predstavnici knjigovodstvenih agencija bili su u prilici da sa predstavnicima Poreske Uprave razgovaraju o problemima sa kojima se susreću u redovnom poslovanju i da dobiju odgovore na postavljena pitanja iz delokruga rada Poreske uprave. Najviše pitanja bilo je iz oblasti ugostiteljstva i turizma a posebna pažnja bila je posvećena novom načinu isplate nadoknade prevoza za zaposlene.
Predstavnici Poreske uprave su na određena pitanja odgovorili odmah, a jedan broj pitanja biće naknadno analiziran i odgovori će stići preko privredne komore.
561

U cilju edukacije poreskih obveznika saradnja Privredne komore Srbije i Poreske uprave će se nastaviti i u narednom periodu.

2019 Copyright by Regionalna privredna komora Užice. All rights reserved.
Member of Uzice.Net. Production: DataVoyage