Podrška razvoju organske poljoprivrede u Regionalnoj privrednoj komori Užice

31. Avgust 2016.

Regionalna privredna komora Užice u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Nemačkom organizacijim za međunarodnu saradnju (GIZ) organizovala je 30.08.2016. godine sastanak pod nazivom “Podrška razvoju organske poljoprivrede”.

405
Pored brojnih predstavnika institucija sistema i proizvođača organske hrane, sastanku koji je održan u Regionalnoj privrednoj komori u Užicu prisustvovali su i eksterni eksperti ispred GIZ-a g.din Hans Esterman i Milo Plamenac.
Predstavnici GIZ-a upoznali su učesnike sastanka sa novim projektom u oblasti organske proizvodnje koji sa realizacijom počinje 2017. godine i trajaće dve godine.


Cilj projekta je razvoj privatnog sektora, pre svega malih i srednjih preduzeća i preduzetnika. U inplementaciji ovog projekta akcenat će biti na informacionim i komunikacionim tehnologijama, metalskoj i mašinskoj industriji kao i organskoj poljoprivredi.

Na ovom sadržajnom i veoma uspešnom sastanku od svih učesnika je ocenjeno da jedan od potencijalnih regiona za razvoj organske poljoprivrede i za saradnju na ovom projektu sa GIZ-om u Srbiji upravo region koji obuhvata proizvođače sa područja Regionalne privredne komore Užice jer on raspolaže značajnim kapacitetima za razvoj i unapređenje organske poljoprivrede.

406
G.din Hans Esterman angažovan je od strane GIZ-a kao eksterni ekspert za definisanje potencijalnih regiona u Srbiji u kojima bi ovaj projekat u oblasti organske proizvodnje mogao da se realizuje.

U razgovorima koje su imali sa predstavnicima Regionalne privredne komore Užice, lokalnim samoupravama, agencijom za razvoj, poljoprivredno stručnim službama, poljoprivrednom školom i proizvođačima organske, ovom prilikom g.din Hans Esterman i Milo Plamenac imali su priliku da u detaljnije upoznju sa poljoprivrednim kapacitetima za razvoj organske proizvodnje na ovom region i da procene mogućnosti za saradnju sa ovim regionom na novom projektu GIZ-a.

2019 Copyright by Regionalna privredna komora Užice. All rights reserved.
Member of Uzice.Net. Production: DataVoyage