U RPK u Užicu održana je edukativno informativa radionica Izveštavanje o otpadu

26. Jun 2017.

PKS RPK Zlatiborskog upravnog okruga u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine, u petak 23.juna 2017. godine organizovala je radionicu na temu Izveštavanje o otpadu kojom su obrađene najaktuelnije teme iz ovog sektora - obaveze izveštavanja, primena propisanih procedura, priprema neophodne dokumentacije, elektronsko popunjavanje aplikakacije.

500

Zakonom o upravljanju otpadom (Sl.glasnik RS 36/2009 i 88/2010), član 75. regulisana je obaveza proizvođača i vlasnika otpada da vodi i čuva dnevnu evidenciju o otpadu i dostavlja redovni godišnji izveštaj Agenciji za zaštitu životne sredine Republike Srbije u skladu sa Zakonom i odgovarajućim Pravilnicima. Izveštaj o otpadu se popunjava i dostavlja elektronski - putem aplikacije dostupne na sajtu Agencije, a za ovaj način izveštavanja su važne dnevne evidencije i dokumentacija o tokovima otpada.

Predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine Ljiljana Đorđević i Petar Radovanović, održali su prezentacije kojima su privrednicima pružili najznačajnije informacije za pravilno upravljanje otpadom. Istakli su da je osnovni preduslov za dobro upravljanje otpadom adekvatno prikupljanje podataka i podnošenje izveštaja. Pored predstavljanja celokupnog sistema izveštavanja i obaveza koje subjekti imaju, prezentacijama su predstavljene novine u zakonskim propisima koje se odnose na kretanje opasnog otpada. Dokument o kretanju otpada (Sl glasnik RS 17/17). prema usvojenoj izmeni i dopuni zakonske regulative dostavljaju (popunjavaju elektronski- putem informacionog sistema) preduzeća koja su generatori ili drugi vlasnici otpada od kojih započinje kretanje otpada. Stupanjem na snagu nove zakonske regulative gasi se stari sistem.

501

Nakon obuke usledila je diskusija u kojoj su pojašnjene sve nedoumice koje se odnose na novi dokument o kretanju otpada ali i o aplikaciji vezano za izveštavanje o otpadu iz više sektora privređivanja. Najviše pitanja bilo je od strane predstavnika privrede koja se bavi otkupom sekundarnih sirovima, metalne i drvoprerađivačke industrije i zdravstvenih ustanova koji imaju obavezu zbrinjavanja medicinskog otpada.

Za preuzimanje prezentacije Agencije za zaštitu životne sredine i druge dodatne informacije možete se obratiti Mirjani Krdžić, tel 031 513 468 i putem maila mirjana.krdzic@pks.rs.

2019 Copyright by Regionalna privredna komora Užice. All rights reserved.
Member of Uzice.Net. Production: DataVoyage