Obnova licenci za posrednike/zastupnike u osiguranju

31. Oktobar 2018.

Pozivamo sve zainteresovane koji do sada nisu ostvarili predviđeni broj časova za obnovu licence za ovlašćenog zastupnika/posrednika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja u usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017), da se prijave u PKS-RPK Užice kako bi formirali grupu za još jednu obuku.
552
Kontakt za prijavu zainteresovanosti : e-mail: ljiljana.pantelic@pks.rs ili telefonom 031/513 483.

Ukoliko se prijavi dovoljan broj zainteresovanih obavestićemo vas o datumu održavanja obuke.

2019 Copyright by Regionalna privredna komora Užice. All rights reserved.
Member of Uzice.Net. Production: DataVoyage