Obuka za posrednike i zastupnike u osiguranju

28. Februar 2018.

PKS -RPK Užice Vas obaveštava da, u skladu sa tačkom 7. Odluke o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017), ovlašćeni posrednici i ovlašćeni zastupnici u osiguranju imaju obavezu profesionalnog usavršavanja od najmanje 15 časova za svako stečeno zvanje u kalendarskoj godini u kojoj obavljaju poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju.

Pozivamo Vas da se u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju ( „Službeni glasnik RS”, br. 11/2017) prijavite za Obuku za posrednike i zastupnike u osiguranju na:

RPK Zlatiborskog upravnog okruga na mejl adresu: office.uzice@pks.rs ili putem telefona 031 513 483 do 06.02.2018.godine.
525


Prijava treba da sadrži: ime i prezime osobe, broj telefona i teme obuka za koje ste zainteresovani. Na osnovu pristiglih preliminiranih prijava, odabraće se teme i u zavisnosti od raspoloživosti predavača, termini za obuku će biti naknadno utvrđeni o čemu ćete biti obavešteni. Istovremeno ćete dobiti i uputstva za prijavu i uplatu.

2019 Copyright by Regionalna privredna komora Užice. All rights reserved.
Member of Uzice.Net. Production: DataVoyage