U Regionalnoj privrednoj komori u Užicu održana obuka za razvoj start up kompanija u sektoru organske proizvodnje

02. Novembar 2016.

U saradnji sa Privrednom komorom Srbije, Nacionalnom asocijacijom za razvoj organske poljoprivrede-Serbia Organica, pod pokroviteljstvom Nemačke vladine organizacije za medjunarodnu saradnju –GIZ-a u Regionalnoj privrednoj komori Užice je uspešno održana šestodnevna obuka na temu “Razvoj start up kompanija u uslužnoj delatnosti u sektoru organske proizvodnje“.

431

Obuka je realizovana u periodu od 17.10 do 1.11.2016. godine u dva nastavna bloka za 14 polaznika koji su na ovim edukativnim radionicama mogli na originalan i nastavno moderan način da se upoznaju kroz interaktivan rad najpre sa samom organskom proizvodnjom, a zatim i sa karakteristikama koje su neophodne za uspešnog preduzetnika u ovoj oblasti.

Posebno mesto na edukaciji posvećeno je temi o proizvodima i uslugama, tržištu, pravnim okvirima i uslovima za započinjanje sopstvenog biznisa, kao i aktuelnim pitanjima o potrebnoj organizacionoj strukturi, marketingu, planiranju troškova i finansijske predvidivosti.

Cilj ovog treninga je bio da učesnici postanu dovoljno informisani i motivisani da započnu svoj posao u sektoru usluga u organskoj poljoprivredi,kao i da saznaju kako da naprave svoj biznis plan sa jasnom biznis idejom i strategijom ulaska na tržište, a da njihova preduzetnička ideja uspe i bude dugotrajno održiva.
432
Organska proizvodnja na području koje obuhvata Regionalna privredna komora užice ima velike potencijale i uz pravilnu orijentaciju, uz značajnija investiciona i kadrovska ulaganja mogla bi da predstavlja dodatnu vrednost našim poljoprivredno prehrambenim proizvodima i poljoprivrednoj ponudi sa naše regije.

Na kraju obuke svim polaznicima dodeljen je sertifikat za uspešno savladan program stručnog usavršavanja i obuke na temu "Razvoj start-up kompanija u uslužnoj delatnosti u sektoru organske proizvodnje u Srbiji".

2019 Copyright by Regionalna privredna komora Užice. All rights reserved.
Member of Uzice.Net. Production: DataVoyage