Projekat internacionalizacije MSP u Srbiji

28. Februar 2017.

Centar za EU integracije PKS je pokrenuo inicijativu a Centar za upravljanje projektima i Centar za bilateralnu saradnju PKS se bavi sprovođenjem projekta internacionalizacije MSP u Srbiji, pod nazivom „Ready2Go“. Projekat predstavlja inovativni program, koji ima za cilj da obezbedi neophodne obuke, radi priprema za za izvoz na tržišta SAD, Kanade, Čilea, Kameruna i Indije. Ready2Go projekat je finansiran od strane Evropske komisije i Evropske agencije za mala i srednja preduzeća (EASME).

Preduzeće mora da bude aktivno u jednom od sledećih sektora: poljoprivreda i prehrana, biotehnologije i druge efikasne tehnologije, hemijska industrija, zanatska delatnost, kreativna industrija, zaštita životne sredine, zdravstvena zaštita i farmaceutska industrija, informacione tehnologije, inteligentna energija, proizvodnja materijala, nano i mikrotehnologije, maloprodaja i usluge, održiva gradnja, tekstil i moda, sektor nameštaja i prerade drveta, sector zelene tehnologije, vazduhoplovstvo i avio industrija, industrija 4.0 i mašinogradnja.

Nakon prijave zainteresovanih, odabraće se ukupno 80 firmi iz zemalja članica projekta (Albanija, Jermenija, Bosna i Hercegovina, BJR Makedonija, Island, Moldavija, Crna Gora, Srbija i Turska). Osim sticanja znanja o poslovanju na pomenutim tržištima, preduzeća će imati priliku i da uspostave poslovne kontakte u ovim zemljama.

Dopunske informacije o projektu, kao i o kriterijumima za kvalifikaciju i selekciju kompanija, datumima i programu, dostupne su na sajtu PKS: www.pks.rs/ONama.aspx?id=1553&p=0&t=3 .
Rok za prijavu je 31. mart 2017. Prijava od strane predstavnika firmi se obavlja direktno putem aplikacije www.b2match.eu/ready2go .

2018 Copyright by Regionalna privredna komora Užice. All rights reserved.
Member of Uzice.Net. Production: DataVoyage