Uključivanje u dualno obrazovanje

21. Decembar 2018.

U toku je planiranje upisa učenika u srednje škole za školsku 2019/2020. godinu po dualnom modelu obrazovanja, koji Privredna komora Srbije realizuje u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Poslodavci koji žele da se uključe, popunjavaju IZJAVU O NAMERI ZA UКLJUČIVANJE U DUALNO OBRAZOVANJE i šalju je odgovornoj osobi u Privrednoj komori Srbije najkasnije do 31. januara 2019. godine. Izjava o nameri, uputstvo za popunjavanje i adresa na koju se šalje mogu se preuzeti na linku:
http://www.pks.rs/Vesti.aspx?IDVestiDogadjaji=25373


Na bazi prikupljenih Izjava o nameri, Privredna komora Srbije formira Predlog o potrebama privrede za budućim kadrovima i dostavlja ga Ministarstvu prosvete, nauke i tehnoloiškog razvoja na osnovu koga se donosi odluka o strukturi upisa u srednje škole za dualni model obrazovanja– broju učenika i odeljenja za svaku opštinu i grad na teritoriji Republike Srbije.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u PKS-RPK Užice, telefon 031/513 483,ljiljana.pantelic@pks.rs
kontakt osoba Ljiljana Pantelić.

2019 Copyright by Regionalna privredna komora Užice. All rights reserved.
Member of Uzice.Net. Production: DataVoyage