Centralni registr obaveznog socijalnog osiguranja

20. Decembar 2016.

15. decembra 2016. godine u Regionalnoj privrednoj komori Užice, je održana obuka za praktičan rad na portalu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja. Radionici je prisustvovalo 36 privrednika a predavač je bio Nemanja Milenković, savetnik direktora centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja. . U anketnim listovima koje su popunili prisutni, predavač, sadržaj edukacije i organizacija su ocenjeni najboljim ocenama
Dugo očekivan Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja počeo je sa operativnim radom još avgusta 2013. godine. Od tada se sve prijave mogu podnositi u elektronskom obliku mada poslodavci i osiguranici i dalje mogu koristiti neki od šaltera Penzijskog ili zdravstvenog fonda ili Nacionalne službe za zapošljavanje. Do sada je za rad na portalu registrovano preko 120.000 obveznika ,koji su uspešno sproveli preko 5.000.000. prijava na obavezno socijalno osiguranje.
Počev od 15.01.2016. godine na Portalu Centralnog registra svako fizičko lice može vršiti uvid u podatke o obračunatim i plaćenim doprinosima, kao i o eventualnim neusklađenostima. Fizičko lice može vršiti uvid isključivo u svoje podatke, a koji se odnose na obračunate i plaćene doprinose.
Preduslovi za korišćenje portala Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja su posedovanje i kvalifikovanog elektronskog sertifikata, i ovlašćenja.I Kvalifikovani elektronski sertifikat služi za elektronsku identifikaciju korisnika (vlasnika sertifikata) i digitalno potpisivanje elektronskih dokumenata. Izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata nije u nadležnosti Centralnog registra, već ih na lični zahtev, izdaje jedno od četiri registrovana sertifikaciona tela u Republici Srbiji:
Prijava podneta na portalu ovog registra se istog momenta prosleđuje svim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, kao i Agenciji za privredne registre, Poreskoj upravi i Ministarstvu unutrašnjih poslova. Sve radnje, koje preduzete na Portalu su zvanične i beleže se u Jedinstvenoj bazi CROSO-a, a poslodavci koji su se registrovali za rad na Portalu snose svu odgovornost za sve preduzete radnje.
Na radionici su prisutni upoznati sa radom Centralnog registra, potom su predstavljeni potrebni preduslovi za korišćenje portal Centralnog registra i ovlašćenjima za rad na portal . Potom je uslaedila praktična obuka za rad na portalu, postupak prijave, promena i odjave je objašnjen korak po korak kao i postupak storniranja već podnetih prijava. i vrste izvestaja Centralnog registra.
Posle brojnih pitanja koje su polaznici postavljali predavaču a on iscrpno ogovarao sastanak je završen oko 14 časova i 30 minuta. Prisutni su pozvani da sva pitanja, sugestije i predloge dostave na e-mail adresu Centralniog reguistra uz obećanje da će odgovore dobiti u najbržem mogućem roku.

2018 Copyright by Regionalna privredna komora Užice. All rights reserved.
Member of Uzice.Net. Production: DataVoyage