Promocija inovativnog biopreparata BioVermix

14. Novembar 2018.

Privredna komora Srbije-Regionalna privredna komora Užice, Inovacioni centar Tehnološko-metaluruškog fakulteta iz Beograda, Institut za voćarstvo Čačak i Centar za organsku proizvodnju Užice, uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, organizovali su 19.11.2018.godine promociju inovativnog biopreparata BioVermix.

BioVermix je rezultat inovacionog projekta Novi biotehnološki postupci za proizvodnju biopreparata na bazi vermikomposta. Cilj promocije bio je afirmacija proizvoda sa dodatnom vrednošću u poljoprivredi, afirmacija inovacione delatnosti i podrška transferu znanja i tehnologija.

U okviru ovog događaja predstavljeni se rezultati projekta Unapređenje tehnologije gajenja, konkurentnosti i ekonomičnosti proizvodnje jagodastih vrsta voćaka primenom dobre poljoprivredne prakse, finasiranog od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.

2019 Copyright by Regionalna privredna komora Užice. All rights reserved.
Member of Uzice.Net. Production: DataVoyage