O Regionu

Region se nalazi u Jugoistočnoj Evropi, na Balkanskom poluostrvu i zauzima jugozapadni deo Republike Srbije. Administrativno, u sastav Regiona ulaze grad Užice ( sa gradskom opštinom Sevojno) i opštine: Arilje, Bajina Bašta, Kosjerić, Nova Varoš, Požega, Priboj, Prijepolje, Ivanjica i Čajetina.

Oblast se prostire na površini od 6.172 km2 što predstavlja 6,9% teritorije Republike. Na severu se graniči sa Mačvanskom i Kolubarskom, na istoku sa Moravičkom, a na jugoistoku sa Raškom oblasti. Na jugu i jugozapadu se graniči sa Republikom Crnom Gorom (dužina državne granice iznosi oko 112 km), a na zapadu sa Bosnom i Hercegovinom, u dužini državne granice od oko 160 km.

Udaljenost od autoputa E-75 koji povezuje centralnu i severnu Evropu sa istočnom i južnom, iznosi 200 km, dok je udaljenost od civilnog aerodroma „Nikola Tesla“ u Beogradu 240 km. Ovakav položaj olakšava komunikaciju sa drugim delovima Srbije i zemljama u okruženju.Saobraćajnu infrastrukturu čini mreža puteva dužine 4063 km, železnička mreža 161 km (Beograd - Bar). Obnovljeno je 1.830 metara od 3.200 metara dugačke piste aerodroma Ponikve.

Sirogojno

Po svojim karakteristikama i konfiguraciji tla, Region pripada brdsko-planinskom području, u kome šume i šumsko zemljište čine 43% površine, a poljoprivredne površine 51% ukupne produktivne površine,dok 6% čine goleti.

Područje Regiona veoma je bogato nalazištima sirovina, metala i nemetala i drugim prirodnim bogatstvima koja su veoma značajna za dalji privredni i ukupni društveno-ekonomski razvoj Regiona. Čitavo područje bogato je nalazištima ukrasnog kamena (Požega, Prijepolje, Kosjerić, Priboj, Sirogojno i dr.). Bogate rezerve crnog i tamnog krečnjaka kao i kvalitetnog cementnog laporca nalaze se kod Kosjerića. Zlatiborski masiv i mokrogorski basen obiluju rezervama rude gvožđa i nikla srednjeg kvaliteta, pojave rude bakra, olovno-cinkanih ruda, rude hroma, rude mangana, registrovane su u okolini Prijepolja, Zlatiborskog platoa, Pribojske Banje, Kosjerića i drugih mesta. Pojave boksita zabeležene su na Tari a pojave antimona kod Ivanjice. Naročito su značajna nalazišta magnezita, za koga se procenjuje da ga najviše ima na Zlatiborskom masivu i Tari.

Drina, regata

Pored navedenih bogatstava, Region raspolaže značajnim šumskim potencijalom. Po površini šuma, je na prvom mestu u Srbiji i iznad je evropskih standarda (0,70 ha šume po stanovniku). Šume su bogate šumskim plodovima (borovnice, jagode, kupine, pečurke i drugo), lekovitim biljem, a istovremeno su stanište beloglavog supa, niske i visoke divljači, među kojom, suri medved predstavlja pravi dragulj.

Tara, panorama

Planine Regiona Zlatibor, Tara, Zlatar, Golija i druge pružaju optimalne uslove za razvoj turizma. Zlatibor, na zatalasanoj visoravni nadmorske visine 1000 do 1100 m sa stimulativnim klimatom postao je značajan centar planinskog turizma.Vodotokovi reka Drine, Uvca, Lima i Zapadne Morave predstavljaju veliki hidroenergetski potencijal koji još nije u potpunosti iskorišćen. Pored prirodnih bogatstava u Regionu se nalaze mnoge znamenitosti, istorijski spomenici i zadužbine, arheološki lokaliteti i prirodni rezervati, stari gradovi i druge tvorevine narodnog stvaralaštva i neimara iz naše bliže i dalje prošlosti.

2019 Copyright by Regionalna privredna komora Užice. All rights reserved.
Member of Uzice.Net. Production: DataVoyage