Vesti

Prezentacija italijanske kreditne linije

10. Jun 2015.

Program „Kredit za pomoć malim i srednjim preduzećima preko domaćeg bankarskog sektora i podršku lokalnom razvoju kroz javna komunalna preduzeća“ koji finansira Republika Italija. (...)

Održana sednica Odbora udruženja za trgovinu, turizam i ugostiteljstvo

09. Jun 2015.

02. juna 2015. godine u Regionalnoj privrednoj komori Užice je održana sednica Odbora udruženja za trgovinu, turizam i ugostiteljstvo. Članovi Odbora su prihvatili predlog da Odbor ubuduće radi po odvojenim grupacijama. (...)

Odluka o utvrđivanju visine članarine

03. Jun 2015.

Na osnovu člana 21 stav 1 i 2 Zakona o privrednim komorama (“Sl. glasnik RS” br.65/2001 od 23.11.2001.godine i br.36/09 od 15.05.2009. godine), člana 30 i 33 Statuta Regionalne privredne komore Užice,mišljenja Nadzornog odbora broj 03-6-916/1-5-2014 od 15.12.2014.godine i predloga Upravnog odbora broj 02-14-915/1-5-2014 od 15.12.2014. godine, na sednici održanoj dana 22.12.2014.godine Skupština je donela O D L U K A O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE. (...)

Skupština komore Užice usvojila Sporazum o komorskom sistemu

27. Maj 2015.

U Regionalnoj privrednoj komori Užice 26.05.2015. godine održana je 7. sednica Skupštine komore na kojoj je jednoglasnom odlukom usvojen Sporazum o komorskom sistemu. (...)

Ministar privrede Željko Sertić posetio užički region

28. April 2015.

Na poziv privrednika i predsednika Regionalne privredne komore Užice Dragoslava Nikolića dana 28. aprila 2015. godine ministar privrede Željko Sertić sa delegacijom ministarstva posetio je užički region.
U delegaciji pored ministra privrede bili su Miloš Petrović državni sekretar ministarstva, Biljana Žarković pomoćnik ministra,Marko Obradović posebni savetnik ministrai Vesna Kopanja savetnik, Dragan Ugričić direktor Centra za privatizaciju, Dejan Vukotić direktor AOFI i Slađana Backović direktor Fonda za razvoj. (...)

2019 Copyright by Regionalna privredna komora Užice. All rights reserved.
Member of Uzice.Net. Production: DataVoyage