Vesti

Uredba o utvrđivanju Programa inovacione delatnosti za 2016.godinu

24. Oktobar 2016.

Vlada Republike Srbije je na osnovu Zakona o inovacionoj delatnosti donela uredbu o utvrđivanju Programa inovacione delatnosti za 2016.godinu. (Službeni glasnik RS br.80/2016) (...)

Konkurs za dodelu subvencija za razvoj tradicionalnih zanata u 2016. godini

korpe

13. Oktobar 2016.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je 07. oktobra 2016. godine raspisalo konkurs za dodelu subvencija za razvoj tradicionalnih zanata u Republici Srbiji u 2016. godini u iznosu od 1.300.000,00 dinara. (...)

Inicijativa za izmenu propisa u oblasti poreskog, carinskog i finansijskog sistema

propis

26. Septembar 2016.

Radi unapređenja zakonske regulative u oblasti poreskog, carinskog i finansijskog sistema u cilju prevazilaženja problema sa kojima se privrednici susreću u poslovanju na predlog Privredne komore Srbije Mnistarstvo finansija Srbije je formiralo Radna grupu za izmenu propisa u oblasti poreskog, carinskog i finansijskog sistema. (...)

Postupak kod isteka važnosti kvalifikovanog elektronskog sertifikata

kartice

20. Septembar 2016.

Saglasno važećim propisima, sertifikaciono telo je pravno lice koje izdaje elektronski sertifikat u skladu sa odredbama Zakona o elektronskom potpisu.Kvalifikovani elektronski sertifikat Privredna komora Srbije izdaje sa rokom važenja od 3 godine. (...)

Regionalna privredna komora Užice pristupila jedinstvenom sistemu Privredne komore Srbije

sala

19. Septembar 2016.

Regionalna privredna komora Užice biće deo jedinstvenog sistema Privredne komore Srbije od 1. januara 2017. godine, kada počinje implementacija novog Zakona o privrednim komorama, odlučili su većinom glasova, članovi Skupštine RPK Užice na sednici održanoj 16.09.2016.godine. (...)

2017 Copyright by Regionalna privredna komora Užice. All rights reserved.
Member of Uzice.Net. Production: DataVoyage