SISTEM MENADŽMENTA KVALITETOM 90001:2008

Sistem menadžmenta kvalitetom proizvoda i usluga je bitan činilac za uspešno i efikasno poslovanje preduzeća. Zato je ta aktivnost na svetskom tržištu značajan faktor u integrativnim procesima.

Uvođenje sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa međunarodnim standardima je uslov koji se postavlja za nastup na svetskom tržištu i za saradnju sa inostranim poslovnim partnerima.

Uvođenje sistema menadžmentom kvaliteta je uvek značajna strateška odluka organizacije. Primenjuje se na proizvode i usluge koje se pružaju trećim licima.

Usvajanje procesnog principa stalnog upravljanja i međusobnog povezivanja sistema procesa unutar organizacije je jedan od bitnih elemenata kod primene sistema kvaliteta.

Regionalna privredna komora Užice je prepoznala prednosti primene međunarodnih standarda i započela je aktivnosti na uvođenju sistema menadžmenta kvalitetom JUS ISO 9001-2001 početkom 2002. godine.

Glavni motiv za uvođenje sistema menadžmenta kvalitetom u Komori bilo je povećanje efikasnosti rada i pružanje što kvalitetnijih usluga članicama i drugim korisnicima.

Izjava o kvalitetu

Inplementacija sistema kvaliteta u Komori je trajala tokom 2003. godine,uključila je rukovodstvo i sve zaposlene, a obuhvatila je celokupno poslovanje Komore i sve procese.

Nakon izrade dokumenata sistema kvaliteta i sprovođenja potrebnih obuka, sertifikacijsku proveru QMS-a izvršio je Savezni zavod za standardizaciju iz Beograda.

Ocenjivanje je sprovedeno 17. decembra 2003. godine, a Regionalnoj privrenoj komori Užice je 21. januara 2004. godine uručen sertifikat od Saveznog zavoda za standardizaciju iz Beograda. Ovaj sistem menadžmentom kvaliteta je usaglašen sa zahtevima standarda JUS ISO 9001:2001 koji se odnosi na informisanje, povezivanje, edukaciju i unapređenje poslovanja privrede našeg regiona.

Od tada u kontinuitetu Komora Užice je imalac sertifikata menadžmenta kvalitetom, a sada važeći sertifikat SRPS ISO 9001:2008 izdat je od sertifikacionog tela Stand Cert d. o. o. iz Beograda.

2017 Copyright by Regionalna privredna komora Užice. All rights reserved.
Member of Uzice.Net. Production: DataVoyage