KONTAKT

REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA UŽICE

Dimitrija Tucovića 52

P. fah 46

31000 Užice

Telefon: 031/513-483

Faks: 031/514-184

E-mail: pošalji e-mail Imejl

WEB: http://www.rpk-uzice.co.rs

Tekući računi:

355-1006672-13 (Vojvođanska banka)

160-43205-53 (Banca Intesa)

205-14158-03 (Komercijalna banka)

PIB: 101615370

Matični broj: 07220553

Šifra delatnosti: 9411

Vršilac dužnosti predsednika

Rade Ljubojević

e-mail: pošalji e-mail Imejl

Potpredsednici

Ninko Tešić, generalni direktor IMPOL Seval Sevojno

e-mail: pošalji e-mail Imejl

Milija Božović, generalni direktor Valjaonice bakra Sevojno

e-mail: pošalji e-mail Imejl

Generalni sekretar

Mirjana Radojičić, +381 31 513 483

e-mail: pošalji e-mail Imejl

Sekretari odbora

Vladimir Misailović, +381 31 510 026

e-mail: pošalji e-mail Imejl

- Odbor za industriju - po granama industrije: metalna, hemijska i tekstilna

Mirjana Krdžić, +381 31 510 026

e-mail: pošalji e-mail Imejl

- Odbor za komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine,
- Odbor za građevinarstvo i indiustriju građevinskog materijala

Gordana Ristović, +381 31 513 468

e-mail: pošalji e-mail Imejl

- Odbor za izvoz-uvoz i ekonomske odnose sa inostranstvom, finansije i bankarstvo

Ljiljana Pantelić, +381 31 513 483

e-mail: pošalji e-mail Imejl

- Odbor za nauku, obrazovanje, pronalazaštvo i inovacije

Nevena Despotović, +381 31 513 842

e-mail: pošalji e-mail Imejl

- Odbor za poljoprivredu, prehrambenu industriju, šumarstvo i preradu drveta

Marijana Timotijević, +381 31 513 468

e-mail: pošalji e-mail Imejl

- Odbor za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu

Igor Petkovski, +381 31 513 468

e-mail: pošalji e-mail Imejl

- Odbor za energetiku, saobraćaj, telekomunikacije i veze

Natalija Cvijović, +381 31 513 842

e-mail: pošalji e-mail Imejl

- Odbor za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva

2017 Copyright by Regionalna privredna komora Užice. All rights reserved.
Member of Uzice.Net. Production: DataVoyage