KONTAKT

Regionalna privredna komora Zlatiborskog upravnog okruga

Dimitrija Tucovića 52

P. fah 46

31000 Užice

Telefon: 031/513-483

Faks: 031/514-184

E-mail: pošalji e-mail e-mail

WEB: http://www.rpk-uzice.co.rs

Tekući računi Privredna komora Srbije:

205-1389-92 (Komercijalna banka)

190-1368-78 (Jubmes banka)

170-263-98 (UniCredit banka)

Privredna komora Srbije:

PIB: 100296837

Matični broj: 07000529

Šifra delatnosti: 9411

Direktor

Rade Ljubojević, Direktor

tel: +381 31 513 483

e-mail: pošalji e-mail e-mail

Mirjana Radojičić, savetnik RPK

tel: +381 31 513 479

mob: +381 64 6426564

e-mail: pošalji e-mail e-mail

Vladimir Misailović, viši saradnik, Sektor industrije

tel: +381 31 510 026

mob: +381 64 8550075

e-mail: pošalji e-mail e-mail

Gordana Ristović, viši saradnik, Sektor industrije

tel: +381 31 510 026

mob: +381 64 6404016

e-mail: pošalji e-mail e-mail

Natalija Cvijović, mlađi saradnik, Sektor industrije

tel: +381 31 513 842

mob: +381 62 294425

e-mail: pošalji e-mail e-mail

Nevena Despotović, mlađi saradnik, Sektor poljoprivrede

tel: +381 31 513 842

mob: +381 64 1614090

e-mail: pošalji e-mail e-mail

Mirjana Krdžić, viši saradnik, Sektor usluga

tel: +381 31 513 468

mob: +381 64 6404018

e-mail: pošalji e-mail e-mail

Marijana Timotijević, mlađi saradnik, Sektor usluga

tel: +381 31 513 468

mob: +381 65 9813258

e-mail: pošalji e-mail e-mail

Danica Selaković, mlađi saradnik, Sektor usluga

tel: +381 31 513 468

mob: +381 60 1625232

e-mail: pošalji e-mail e-mail

Ljiljana Pantelić, viši saradnik, Obrazovanje i edukacija

tel: +381 31 513 483

mob: +381 64 6404020

e-mail: pošalji e-mail e-mail

Stana Mršević, administrator-arhivar

tel: +381 31 513 483

mob: +381 60 6426563

e-mail: pošalji e-mail e-mail

Zoran Popović, vozač

tel: +381 31 513 483

mob: +381 65 5520761

2018 Copyright by Regionalna privredna komora Užice. All rights reserved.
Member of Uzice.Net. Production: DataVoyage