O komori

Regionalna privredna komora Užice

Regionalna privredna komora Užice je interesna, samostalna i poslovno-stručna organizacija privrednih društava, preduzetnika i drugih organizacija koja svojom delatnošću unapređuje rad i poslovanje privrednih subjekata, na područjima opština: Užice, Bajina Bašta, Požega, Ivanjica, Arilje, Priboj, Prijepolje, Nova Varoš, Kosjerić i Čajetina i Sevojno koje povezuju zajednički poslovni interesi, tako da kao deo jedinstvenog sistema povezivanja privrednih subjekata učestvuje u ostvarivanju i obezbeđivanju zajedničkih interesa važnih za privredu u Republici Srbiji.

Regionalna privredna komora Užice

Članice Komore mogu biti privredna društva, preduzeća i drugi oblici organizovanja koji obavljaju registrovanu privrednu delatnost na području opština iz člana 2, banke i druge finansijske organizacije, organizacije za osiguranje imovine i lica, preduzetnici preko opštihudruženja preduzetnika, zemljoradničke zadruge i drugi oblici organizovanja zemljoradnika preko Okružnog saveza zemljoradničkih zadruga.

Članice Komore mogu biti i poslovna i stručna udruženja i društva, organizacije koje obavljaju delatnost u oblastima zdravstvene, socijalne, boračke, odnosno invalidske zaštite, društvene brige o deci i drugim oblastima, kao što je socijalna sigurnost, obrazovanje, nauka, kultura, fizička kultura, kao i organizacije koje svojom delatnošću unapređuju rad i poslovanje privrednih subjekata.

Delatnost Komore je:

 • pružanje i organizovanje stručne pomoći svojim članicama radi poboljšanja i unapređivanja njihovog poslovanja.
 • proučavanje pitanja koja se odnose na privredne grane zastupljene u Komori, praćenje pojava privrednog života i ocenjivanje njihovog dejstva na privredu sa područja Komore.
 • unapređivanje i uspostavljanje ekonomske saradnje sa inostranstvom, organizovanje privredne i turističke informativne propagande, sajmova, privrednih izložbi i drugih promotivnih aktivnosti za potrebe svojih članova.
 • predstavljanje privrede na području Komore u zemlji i inostranstvu i uključivanje iste u međunarodnu razmenu roba i usluga, na način kojim će se članicama olakšati pristup svetskom tržištu.
 • pružanje pravovremenih i kvalitetnih informacija članicama i drugim zainteresovanim licima, radi pronalaženja potencijalnih partnera i radi njihovog međusobnog povezivanja.
 • razvoj informacionog sistema u Komori.
 • podsticanje istraživanja u oblasti naučno-tehnološkog razvoja.
 • unapređivanje preduzetništva i menadžmenta i praćenje i prenošenje međunarodnih (stranih) iskustava sa područja drugih komora u toj oblasti.
 • poslovno povezivanje i informisanje članova Komore.
 • davanje predloga nadležnim državnim organima i organima lokalne samouprave za razvoj i uvođenje različitih instrumenata zaštite domaće privrede.
 • pokretanje inicijative o antidampingu u vezi nekorektnog ponašanja stranih proizvođača na domaćem tržištu sa područja Komore.
 • pružanje pomoći članicama Komore u vezi sa finansiranjem i kreditiranjem proizvodnje u saradnji sa poslovnim bankama.
 • negovanje dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala.
 • organizovanje predavanja, seminara, specijalizovanih kurseva radi usavršavanja i obuke kadrova u privredi, i izdavanje odgovarajućih uverenja Komore.
 • usklađivanje interesa članica Komore.
 • pružanje pomoći članicama Komore pri osnivanju novih preduzeća i prestrukturiranja postojećih.
 • pripremanje i promovisanje tipskih ugovora između preduzeća.
 • vođenje registra članica i registra opštih udruženja preduzetnika u Komori i izdavanje uverenja i potvrda o činjenicama iz registra.
 • izdavanje odgovarajućih potvrda, dokumenata, certifikata i isprava vezanih za poslovanje članica Komore u skladu sa zakonom i prenetim ovlašćenjima.
 • druge delatnosti od interesa za članice Komore a prema odlukama Skupštine i Upravnog odbora Komore
 • druge delatnosti od interesa za članice Komore prema sporazumima sa drugim privrednim komorama u skladu sa zakonom.

Regionalna privredna komora Užice, kao interesna asocijacija privrede, predstavlja mesto okupljanja i dogovaranja, usklađivanja interesa i aktivnosti preduzeća, utvrđivanja zajedničkih stavova, razmene iskustava i uspostavljanja međusobnih poslovnih veza.

Svoju delatnost Komora obavlja u interesu svojih članica.Komora pruža pomoć preduzećima na unapređenju marketinga, povezivanju nauke i privrede, inovaciji znanja kadrova i kreiranju stategije razvoja i unapređenja infrastrukture.

U svom radu ostvaruje usku saradnju sa Privrednom komorom Srbije i drugim regionalnim komorama, republičkim ministarstvima, Zlatiborskim upravnim okrugom, opštinama, predstavništvima stranih komora u našoj zemlji, naučnoistraživačkim institucijama i fakultetima.

2017 Copyright by Regionalna privredna komora Užice. All rights reserved.
Member of Uzice.Net. Production: DataVoyage